Hankkeet

  • Kunta

  • Rahoittaja

  • Kohderyhmät

Kota-Toiminta

Hanketta hallinnoi:
Yhteyshenkilö: Jaana Larikka
Sähköposti:

KOTA-toiminta on liikkuvaa, kotona ja asiakkaan arjen toimintaympäristöissä tapahtuvaa tukea ja ohjausta 18–65-vuotiaille Savonlinnalaisille. Toiminnan tavoitteena on…

Välistä väylälle – hanke

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Sari Nyrhinen
Sähköposti:

Hankkeen kohderyhmää ovat koronapandemian vuoksi syrjäytymisuhkaan joutuneet työikäiset henkilöt sekä peruskoulun jälkeen, jatko-opinnoissa etäopiskelun vuoksi haastavaan tilanteeseen…

Sillanrakentaja -hanke

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry
Yhteyshenkilö: Satu Mehtonen
Sähköposti:

Muistisairauden riskiryhmissä ja alkuvaiheessa olevien toimijuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja vertaistukeen kognitiivista harjoittelua ja elämäntapaohjausta sisältävien…

Jättiläiset kuriin

Hanketta hallinnoi:
Yhteyshenkilö: Tiina Pulkkinen
Sähköposti:

Jättiläiset kuriin -hankkeen tavoitteet ja toimenpiteillä – lisätään yleistä tietämystä ja sitoutumista vieraslajien, erityisesti hankkeen pääkohdekasvien jättipalsamin,…

Taitava Me

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan kesäyliopisto
Yhteyshenkilö: Hanne Pöllänen
Sähköposti:

Nuorten taiteen ja tekemisen työpajahanke. Hankkeen tavoitteet ovat 1. Nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, työelämätaitojen…

Vakan alta Valoon

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Kylät ry
Yhteyshenkilö: Meeri Larinen
Sähköposti: vakanaltavaloon@gmail.com

Vakan alta valoon -kehittämishanke on Savonlinnan pitäjäkylät ja maaseutukylät kattava hanke. Vakan alta valoon on kehittämishanke, jonka…

Lähde Vaikuttaa

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Kylät ry
Yhteyshenkilö: Jaana Luostarinen
Sähköposti: lahdevaikuttaa@gmail.com

Asukasloikka Savonlinna – Seuraava Askel tuensiirto hanke LÄHDE VAIKUTTAA starttasi toimintansa 2.1. 2019.  Hankkeen kesto on 31.12.2020 asti….

Kyliltä Kylille

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Kylät ry
Yhteyshenkilö: Asko Koukkari
Sähköposti:

Kaikki kylät kertomaan erä- ja ulkoilureiteistään! Savonlinnan kylät ry hallinnoi Kyliltä kylille -hanketta, jonka tavoitteena on selvittää…

Parhaat Paikat – toimitilahakemisto Savonlinnan seudulla

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Johanna Kärkkäinen
Sähköposti:

Toimitilat tunnetuiksi -hankkeen keskinen tavoite on kohtauttaa erilaisia toimitiloja omistavat ja ylläpitävät toimijat näitä tiloja tarvitseviin yhdistyksiin,…

Kulttuuritoimintoja Savonlinnan Kesään

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Veera Koivaara
Sähköposti:

Toteutetaan kulttuuritoimijoiden toiminnallinen hanke , jossa kehitetään peruuntuneen juhlakauden sijaisohjelmaa ja Taiteiden yö kokonaisuus.

Yhdessä Itä-Savossa hanke

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Kimmo Käärmelahti
Sähköposti:

Yhdessä Itä-Savossa hankkeella ehkäistään ja korjataan koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen henkilöille, yhdistyksille muille yhteisöille aiheuttamia fyysisiä ja psyykkisiä…

Parasta Etelä-Savoon Savonlinnan osio

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Asta Vaittinen
Sähköposti: asta.vaittinen@kolomonen.fi

Taide, kulttuuri ja luonto tukevat fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. Taiteisiin osallistuminen on myös jokaisen perusoikeus….

Paikka-auki ! Yhdistysapuri yhdistystoimijoiden tueksi

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Sirpa Kolistaja
Sähköposti: sirpa.kolistaja@kolomonen.fi

Nuoren palkkaaminen yhdistystoimijoiden avuksi erilaisissa yhdistyskentän toiminnoissa.

Tiedolla, Taidolla ja Tunteella Yhdessä Hyvään Huomiseen !

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Sirpa Kolistaja
Sähköposti: sirpa.kolistaja@kolomonen.fi

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry toimii Savonlinnan seutukunnan yhdistyskentän yhteistoimintajärjestönä, jonka tehtävänä on tukea jäsenyhdistystensä toimintaa, yhteistyötä ja…

Uusille urille – Nuorten työelämätaitojen vahvistaminen

Hanketta hallinnoi: Xamk
Yhteyshenkilö: Antti Rantaniva
Sähköposti:

Kehittää malleja työelämätaitojen valmentamiseen oppilaitoksissa  

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Hanketta hallinnoi: Xamk Pienyrityskeskus
Yhteyshenkilö: Maisa Kantanen
Sähköposti:

Hankkeen tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksella edistää Etelä-Savon alueen elinvoimaa. Hankkeessa järjestään yrittäjyyskasvatuskokeiluja, yrittäjyyden toimenpiteitä opiskelijoille, koulutuksia opettajille ja…

DIGIHOIVA

Hanketta hallinnoi: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Yhteyshenkilö: Sami Pirhonen
Sähköposti:

digiHOIVA hankkeessa rakennetaan uusi innovatiivinen hyvinvointiteknologian HUB-oppimisympäristö, digiHOIVA. Hankkeessa nivoutuu toisiinsa koulutuksien kehittämisen lisäksi ihmisten hyvinvointi ja…

Asukasloikka Savonlinna -seuraava askel

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Virpi Leskinen
Sähköposti:

Asukaslähtöinen kaupunkikehittäminen, tuensiirtohankkeet ja tapahtumat, osallisuustapahtumien järjestäminen. Entistä enemmän ja monipuolisemmin osallisuuden vahvistamista, vaikutuskanavien lisääminen, yhdistysten ja…

Tuumasta töihin- sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hanke

Hanketta hallinnoi: Diak, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö: Inga Angersaari
Sähköposti:

Sujuvien koulutus- ja työllistymispolkujen rakentaminen ja kehittäminen ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa.

KultRinki – Innostavaa kulttuuria Savonlinnaan!

Hanketta hallinnoi: Osuuskunta Innostin ry
Yhteyshenkilö: Riitta Kärkkäinen
Sähköposti:

KultRinki – Innostavaa Kulttuuria Savonlinnaan! -hankkeen tavoitteena on olla mukana luomassa dynaaminen Savonlinnan KulttuuriRinki, jonka kehittämisessä hyödynnetään…

Pelituki

Hanketta hallinnoi: Riippuvuustyön kehittämisyksikkö/Kirkkopalvelut ry
Yhteyshenkilö: Eija Myllymäki
Sähköposti:

Tuotamme ja välitämme tietoa raha- ja digipelaamisesta, peliongelmista ja liiallisesta internetin käytöstä. Kehitämme peli- ja nettihaittojen ehkäisyä,…

Etelä-Savon OmaisOiva Pieksämäki ja Savonlinnan seutu

Hanketta hallinnoi: Pieksämäen Omaishoitajat ry
Yhteyshenkilö: Taina Turtio
Sähköposti:

OmaisOiva on omaishoitajien voimavaroja tukevaa toimintaan, jossa osallistumisen mahdollisuuksia tuodaan omaishoitoperheiden lähelle  

Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle (TUTU)

Hanketta hallinnoi: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Yhteyshenkilö: Satu Pulkkinen
Sähköposti:

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on kehittää ja edistää sote-alan yritysten tuottavuutta palvelumarkkinoiden kehittymistä, toimintaa vahvistavien verkostojen ja konsortioiden…

  • Kunta

  • Rahoittaja

  • Kohderyhmät

Jos haluat ylläpitää tai lisätä tietoja