Kota-Toiminta

Hankkeen kesto: 5.6.2023 - 31.5.2026

Hankkeen kuvaus

KOTA-toiminta on liikkuvaa, kotona ja asiakkaan arjen toimintaympäristöissä tapahtuvaa tukea ja ohjausta 18–65-vuotiaille Savonlinnalaisille. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan arjen- ja oman elämän hallinnan vahvistumista.

Tuki voi olla esimerkiksi ohjausta ja tukemista sairauden kanssa elämisessä, oireiden tunnistamisessa ja hallintakeinojen harjoittelussa, kodinhoidollisissa asioissa, virastoasioinnissa ja tukien hakemisessa, työ- ja opiskelupolun löytymisessä sekä liikuntaan- ja harrastustoimintaan motivoinnissa.

Autamme palveluiden tarpeiden tunnistamisessa ja tarvittaessa kuljemme asiakkaan mukana palveluissa, millä vahvistetaan oikea-aikaisen avun saantia ja palveluihin sitoutumista.

Asiakkaiden kanssa laaditaan yhdessä tukisuunnitelma, jossa määritellään ohjauksen tarve ja tavoitteet. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. KOTA järjestää myös vertaistuellista ryhmätoimintaa.

KOTA toimii yhteistyössä mm. Pirtti-toiminnan, Päihdepäiväkeskus Muikun, Eloisan mielenterveyden- ja riippuvuuksien-, sekä sosiaalipalveluiden, järjestöjen työpajatoiminnan, seurakuntien ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kota-hankkeen aikana luodaan Kota-toimintamalli, jonka tavoitteena on jäädä vakiintuneeksi toiminnaksi Savonlinnan alueelle. Kaikilla työntekijöillämme on sosiaali- tai terveysalan koulutus.

kota-logo-–-kopio.png

Lisätietoja

Järjestäjän tiedot

Hallinnoija: Savonlinnan Toimintakeskus ry.

Yhteyshenkilön nimi: Jaana Larikka

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447272773

Yhteyshenkilön sähköposti: jaana.larikka@toimarisln.fi

Kohderyhmä

asiakkaat, asunnottomat, kaikille, kuntalaiset, kuntoutujat, läheiset ja omaiset, liikuntarajoitteiset, maahanmuuttajat ja pakolaiset, miehet, naiset, opiskelijat, pariskunnat, perheet, pitkäaikaissairaat, potilaat, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, työssäkäyvät, työttömät, vammaiset ja invalidit

Kunta

Savonlinna

Ota yhteyttä tai vinkkaa eteenpäin

Lähetä viesti yhdistykselle/yhteisölle

Anna nimesi.
Kirjoita viestisi.

Jos haluat ylläpitää tai lisätä tietoja