DIGIHOIVA

Hankkeen kesto: 1.9.2018 - 31.8.2020

Hankkeen kuvaus

digiHOIVA hankkeessa rakennetaan uusi innovatiivinen hyvinvointiteknologian HUB-oppimisympäristö, digiHOIVA.

Hankkeessa nivoutuu toisiinsa koulutuksien kehittämisen lisäksi ihmisten hyvinvointi ja huolenpito, oman terveyden seuranta, hoitotyö sekä näissä käytettävä hyvinvointi-teknologia.

Hankkeessa painotetaan työelämässä sekä terveydenhoidossa lisääntyvää teknologiaosaamista, laitetuntemusta, yleistyvää tekoälyä sekä oppimisympäristön käyttöön liittyvää toimintamallia. HUB-oppimisympäristön käytössä, toiminnassa, ohjeistuksessa ja pedagogiikassa hyödynnetään digitaalisuutta.

Oppimisympäristöön laaditaan myös pedagoginen lay-out, joka kattaa kaiken fyysisten laitteiden sijoittelusta aina pedagogiikkaan saakka.

Vaikka digiHOIVA HUB-oppimisympäristö on suunnattu pääasiassa sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöksi, mutta sitä hyödynnetään soveltuvin osin kaikissa ammattiopisto SAMIedun tutkinnoissa.

yhes-pelkka-logo-vaaleanpunainen-transparent

Järjestäjän tiedot

Hallinnoija:

Yhteyshenkilön nimi: Sami Pirhonen

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445506254

Yhteyshenkilön sähköposti: sami.pirhonen@samiedu.fi

Kohderyhmä

Kunta

Savonlinna

Ota yhteyttä tai vinkkaa eteenpäin

Lähetä viesti yhdistykselle/yhteisölle

Anna nimesi.
Kirjoita viestisi.

Jos haluat ylläpitää tai lisätä tietoja