Yhdessä Itä-Savossa hanke

Hankkeen kesto: 15.4.2020 - 30.11.2020

Hankkeen kuvaus

Yhdessä Itä-Savossa hankkeella ehkäistään ja korjataan koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen
henkilöille, yhdistyksille muille yhteisöille aiheuttamia fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia ja varmistetaan näiden toimijoiden
mahdollisimman turvallinen siirtyminen epidemian jälkeiseen aikaan.

Poikkeusolojen tilannetta on hankealueen (Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava) osalta selvitetty vuoden
2020 alussa käynnistyneen ja Hankepoolin toimintaan osallistuville organisaatioille suunnatulla kyselyllä, Savonlinnan
Seudun Kolomonen ry:n laajan yhteistyöverkoston kautta toteutetun hankeideaideoinnin avulla sekä
hanketoteutukseen mielenkiintonsa osoittaneiden toimijoiden kanssa käytyjen sähköposti- ja teams-keskustelujen
kautta. Yksittäisten alueen asukkaiden ideoita hankkeen tavoitteisiin ja toteutukseen on lisäksi kerätty Facebookin eri
keskustelupalstojen kautta.

Tämän perustyön puitteissa on tullut selkeästi esille, miten perinteisten auttamiskanavien resurssit ovat tilanteeseen
riittämättömät ja samaan aikaan vapaaehtoistyöhön perustuvat auttamiskanavat ovat joutuneet vähentämään
toimintaansa mm. vapaaehtoistyöntekijöiden ikärakenteen ja riskiryhmiin kuulumisen vuoksi.

yhes-pelkka-logo-vaaleanpunainen-transparent

Järjestäjän tiedot

Hallinnoija:

Yhteyshenkilön nimi: Kimmo Käärmelahti

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7419820

Yhteyshenkilön sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi

Kohderyhmä

Kunta

Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava

Ota yhteyttä tai vinkkaa eteenpäin

Lähetä viesti yhdistykselle/yhteisölle

Anna nimesi.
Kirjoita viestisi.

Jos haluat ylläpitää tai lisätä tietoja