Eläkeliiton Länsi-Savonlinnan Yhdistys ry

Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän asemassaan ilmenevien epäkohtien korjaaminen
Tehtävät
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys sitoutumattomana eläkeläisjärjestönä
-toimii eläkeläisten päämääriin pyrkivien henkilöiden yhdyssiteenä
-palvelee ja ohjaa eläkeläisiä ja eläketurvaa tarvitsevia heidän sosiaalisen asemansa parantamiseksi sekä heidän henkisen ja fyysisen kuntonsa ja vireytensä ylläpitämiseksi
-tekee aloitteita ja esityksiä kuntansa päättäville elimille ja muulle julkiselle vallalle eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien aseman parantamiseksi ja riittävän eläketurvan ja -palvelun aikaansaamiseksi
-kehittää ja järjestää avohuolto-, kuntoutus-, virkistys-, loma- ja kulttuuripalveluja
-järjestää kokouksia, kursseja, neuvonta- ja luentotlaisuuksia
-harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
-toimii muillakin vastaavanlaisilla tavoilla oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien hyväksi

eläkeliittouusi

Yhteystiedot

Nimi: Aila Rahunen

Osoite: Everlahdentie 58 E 13, 57710 Savonlinna

Puhelin: +358405570417

Email: aila.rahunen@suursaimaa.com

Nettisivut: http://ita-savo.elakeliitto.fi/yhdistykset/lansi-savonlinna/etusivu/

Facebook: https://www.facebook.com/elakeliitonlansisavonlinnanyhdistys/

Instagram:

Twitter:

Toimintaluokat

Eläkeläiset ja ikäihmiset, Vertaistukiryhmät

Kohderyhmä

eläkeläiset

Ikäryhmä

Ikäihmiset (63-79 v), Vanhukset (80+ v)

Kunta

Savonlinna

Ota yhteyttä tai vinkkaa eteenpäin

Lähetä viesti yhdistykselle/yhteisölle

Viesti järjestäjälle

Pyydä yhteydenottoa tai jaa tietoa

Yhteydenottopyyntö

Keneen otetaan yhteyttä

Yhteydenoton pyytäjä (jos ei henkilö itse)

Lähetä sivun linkki sähköpostilla

Jos haluat ylläpitää tai lisätä tietoja