Setlementti Linnalan Nuoret ry

Setlementti Linnalan Nuoret ry on savonlinnalainen setlementtinuorisoyhdistys. Yhdistys on perustettu 1974. Savonlinnan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti tuotamme nuorisopalveluja Haka-alueen nuorisotilalla sekä järjestämme lapsille ja nuorille kerho, harraste- ja ryhmätoimintaa eri puolilla kaupunkia. Pääpainopisteemme on ennaltaehkäisevä varhais- ja nuorisotyö. Lisäksi järjestämme retkiä, leirejä ja tapahtumia.

Toimintamme on monikulttuurista, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä. Näin voimme vastata lasten ja nuorten erityistarpeisiin ja olemme mukana tukemassa perheitä, lasten ja nuorten kasvatuksessa.

Aktiivinen moniammatillinen yhteistyö kaupungin eri toimijoiden sekä valtakunnallisen setlementtiliikkeen kanssa tukee yhdistyksemme toimintaa.

Mikä ihmeen Setlementti?
Setlementtityön missio, visio ja arvot

Missio

Uskomme, että jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija ja tärkein voimavara!

Setlementtityön peruskivi on tahto turvata eri taustoista tulevien, erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten oikeus hyvään elämään heidän kaikissa elämäntilanteissaan. Parhaiten se onnistuu kannustamalla jokaista yksilöä ja yhteisöä löytämään omat voimavaransa.

Visio

Haastamme kaikki suomalaiset työhön paremman yhteiskunnan puolesta!

Herätämme kansalaiset ja päättäjät paikallisesti ja valtakunnallisesti keskusteluun ja toimintaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi.

Toimimme tiennäyttäjänä kehittämällä aktiivisesti uusia tapoja, teemoja ja ohjelmia edistämään yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä sekä sosiaalista ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

Arvot

Rohkeus ja luottamus
Paikallisuus ja yhteisöllisyys
Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus

Tule mukaan toimintoihin tai liity jäseneksi

Jos olet kiinnostunut Savonlinnassa tehtävästä lapsi- ja nuorisotyöstä, haastankin sinut mukaan toimintoihimme. Kasvavat toimintomme tarvitsevat jatkuvasti lisää vapaaehtoisia, voit myös liittyä yhdistyksemme jäseneksi.

Setlementti Linnalan Nuoret ry

Toiminnanjohtaja

Rikhard Blomerus

linnalannuoret

Yhteystiedot

Nimi: Rikhard Blomerus

Osoite: Sotilaspojankatu 7, 57100 Savonlinna

Puhelin: +358442372357

Email: rikhard.blomerus@linnala.fi

Nettisivut: http://linnala.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/linnalan.nuoret/

Instagram: https://www.instagram.com/linnalan_nuoret/

Twitter:

Toimintaluokat

Harrastukset ja vapaa-aika, Kulttuuri, Lapset ja perheet, Monikulttuurisuus, Nuoret, Urheilu ja liikunta

Kohderyhmä

Ikäryhmä

Leikki-ikäiset (3-6 v), Lapset (7-12 vuotta), Nuoret (13-17 vuotta), Nuoret aikuiset (18-29 v), Aikuiset (30-62 v)

Kunta

Savonlinna

Ota yhteyttä tai vinkkaa eteenpäin

Lähetä viesti yhdistykselle/yhteisölle

Viesti järjestäjälle

Pyydä yhteydenottoa tai jaa tietoa

Yhteydenottopyyntö

Keneen otetaan yhteyttä

Yhteydenoton pyytäjä (jos ei henkilö itse)

Lähetä sivun linkki sähköpostilla

Jos haluat ylläpitää tai lisätä tietoja