Taitava Me

Toimintaa järjestetään: 1.8.2020 - 30.5.2023

Toiminnan luokka: Harrasteryhmä

Nuorten taiteen ja tekemisen työpajahanke.

Hankkeen tavoitteet ovat
1. Nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, työelämätaitojen kehittäminen ja harrastamiseen rohkaiseminen.
2. Kehittää nuorten itseilmaisuosaamista ja liikunnallista terveyttä. Näiden taitojen kohentumisen myötä voidaan vähentää kiusaamista ja sen pitkäaikaisia vaikutuksia, syrjäytymistä sekä opintojen keskeyttämistä. Työpajoissa opitaan myös arjen taitoja taiteen ja draaman keinoin.
3. Lisätä nuorten kulttuuri- ja luovaa toimintaa, joka tukee vuoden 2026 kulttuuripääkaupunkiteemaa. Nuorten kulttuuri osaksi tulevaa kulttuurivuotta.
4. Luoda nuorille paikallisidentiteettiä ja nostaa nuorten oman kotiseudun arvostusta. Nuorten paikallisidentiteettiä vahvistetaan kytkemällä työpajoihin paikallisia sisältöjä (historiateemat, kulttuuriperintö, luonto, tapahtumat) ja toteuttamalla työpajat merkityksellisissä ympäristöissä, esimerkiksi Olavinlinnassa.
5. Tukea nuorten sitoutumista kotiseutuun ja alueen yhteisiin tapahtumiin.
6. Lisätä Savonlinnan nuorisoystävällisyyttä ja vetovoimaa asuin- ja opiskelukaupunkina.

Tulokset

Hankkeessa toteutetaan 10 Taitava Me työpajaa tai tapahtumaa/toimintavuosi. Lisäksi tuetaan nuoria erilaisin ohjauksen keinoin. Osallistujia on yhteensä vähintään 150 nuorta koko hankkeen aikana. Lisäksi 150 nuorta osallistuu lyhytkestoisiin toimenpiteisiin. Kolme työpajaa varataan työpajojen ideoinnille, jo tehtyjen tuotosten esittelylle ja pajojen arvioinnille. Viimeinen esittelytyöpaja toimii myös hankkeen ”loppuseminaarina”.

Kaikille avoimien työpajojen ja tapahtumien sisältönä on esimerkiksi erilaisten esittävään taiteeseen ja sitä tukevan teknologian taitojen oppiminen. Toteuttamistapana ovat tutustumiskäynnit alueen luonto- tai kulttuurikohteisiin, kokeileminen, opetteleminen ja tuottaminen sekä yhdessä tekeminen. Vetäjinä tai vierailijoina toimivat aihepiirin huippunimet ja ammattilaiset.

Työpajat ja tapahtumat tuotetaan yhteistyössä savonlinnalaisten ja kansallisten taiteen alan ammattilaisten kanssa nuorten kanssa yhdessä ideoiduista aiheista. Yrittäjyys on läsnä työpajoissa läpäisevänä teemana: nuoret oppivat ymmärtämään miten opittua taitoa voi hyödyntää esim. lisäarvoa tuottavana palveluna matkailuyrityksille tai itsenäisesti tehtävänä työnä matkailukauden aikana. Jokaiseen työpajaan liittyy sen toiminnan tai tulosten esittely. Tuotokset kootaan interaktiiviseen verkkosivustoon tai some-kanavaan, joka jatkaa elämäänsä myös hankkeen jälkeen, ja tuotoksia esitellään Savonlinnan seudun tapahtumissa, esim. pelinäytös Syystulilla ja digitaalisesti verkossa.

Hankkeen tuloksena siihen osallistuneet nuoret ovat saaneet osaamista työpajojen aiheissa, valmiuksia toteuttaa itseään, esiintymisvalmiuksia ja valmiuksia yrittäjyyteen. Osallistujat luovat uusia sosiaalisia suhteita ja verkostoja alueella. Pitkän aikavälin vaikutuksena on mm. aktiivinen kuntalaisuus ja mikroyrittäminen, joka toimii mallina myös muille alueen nuorille.

Toteutusaika ja rahoittajat

1.8.2020-30.5.2023. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ESR-Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 -ohjelma ja Savonlinnan kaupunki.

Web_youtubetaustakuva_2560x1440px

Toiminta-alue

Kunnat, joissa toimintaa: Savonlinna

Ensisijainen tapahtumapaikka:

Lisätietoja

Järjestäjän tiedot

Järjestäjä: Savonlinnan kesäyliopisto

Yhteyshenkilön nimi: Hanne Pöllänen

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358444919436

Yhteyshenkilön sähköposti: hanne.pollanen@savonlinnankesayliopisto.fi

Kohderyhmä

Ikäryhmä

Kunta

Savonlinna

Ota yhteyttä tai vinkkaa eteenpäin

Lähetä viesti yhdistykselle/yhteisölle

Viesti järjestäjälle

Pyydä yhteydenottoa tai jaa tietoa

Yhteydenottopyyntö

Keneen otetaan yhteyttä

Yhteydenoton pyytäjä (jos ei henkilö itse)

Lähetä sivun linkki sähköpostilla

Jos haluat ylläpitää tai lisätä tietoja