Hankkeet

  • Kunta

  • Rahoittaja

  • Kohderyhmät

Välistä väylälle – hanke

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Sari Nyrhinen
Sähköposti:

Hankkeen kohderyhmää ovat koronapandemian vuoksi syrjäytymisuhkaan joutuneet työikäiset henkilöt sekä peruskoulun jälkeen, jatko-opinnoissa etäopiskelun vuoksi haastavaan tilanteeseen…

Jättiläiset kuriin

Hanketta hallinnoi:
Yhteyshenkilö: Tiina Pulkkinen
Sähköposti:

Jättiläiset kuriin -hankkeen tavoitteet ja toimenpiteillä – lisätään yleistä tietämystä ja sitoutumista vieraslajien, erityisesti hankkeen pääkohdekasvien jättipalsamin,…

Parhaat Paikat – toimitilahakemisto Savonlinnan seudulla

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Johanna Kärkkäinen
Sähköposti:

Toimitilat tunnetuiksi -hankkeen keskinen tavoite on kohtauttaa erilaisia toimitiloja omistavat ja ylläpitävät toimijat näitä tiloja tarvitseviin yhdistyksiin,…

Yhdessä Itä-Savossa hanke

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Kimmo Käärmelahti
Sähköposti:

Yhdessä Itä-Savossa hankkeella ehkäistään ja korjataan koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen henkilöille, yhdistyksille muille yhteisöille aiheuttamia fyysisiä ja psyykkisiä…

Parasta Etelä-Savoon Savonlinnan osio

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Asta Vaittinen
Sähköposti: asta.vaittinen@kolomonen.fi

Taide, kulttuuri ja luonto tukevat fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. Taiteisiin osallistuminen on myös jokaisen perusoikeus….

Paikka-auki ! Yhdistysapuri yhdistystoimijoiden tueksi

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Sirpa Kolistaja
Sähköposti: sirpa.kolistaja@kolomonen.fi

Nuoren palkkaaminen yhdistystoimijoiden avuksi erilaisissa yhdistyskentän toiminnoissa.

Tiedolla, Taidolla ja Tunteella Yhdessä Hyvään Huomiseen !

Hanketta hallinnoi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
Yhteyshenkilö: Sirpa Kolistaja
Sähköposti: sirpa.kolistaja@kolomonen.fi

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry toimii Savonlinnan seutukunnan yhdistyskentän yhteistoimintajärjestönä, jonka tehtävänä on tukea jäsenyhdistystensä toimintaa, yhteistyötä ja…

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Hanketta hallinnoi: Xamk Pienyrityskeskus
Yhteyshenkilö: Maisa Kantanen
Sähköposti:

Hankkeen tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksella edistää Etelä-Savon alueen elinvoimaa. Hankkeessa järjestään yrittäjyyskasvatuskokeiluja, yrittäjyyden toimenpiteitä opiskelijoille, koulutuksia opettajille ja…

Tuumasta töihin- sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hanke

Hanketta hallinnoi: Diak, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö: Inga Angersaari
Sähköposti:

Sujuvien koulutus- ja työllistymispolkujen rakentaminen ja kehittäminen ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa.

Pelituki

Hanketta hallinnoi: Riippuvuustyön kehittämisyksikkö/Kirkkopalvelut ry
Yhteyshenkilö: Eija Myllymäki
Sähköposti:

Tuotamme ja välitämme tietoa raha- ja digipelaamisesta, peliongelmista ja liiallisesta internetin käytöstä. Kehitämme peli- ja nettihaittojen ehkäisyä,…

Etelä-Savon OmaisOiva Pieksämäki ja Savonlinnan seutu

Hanketta hallinnoi: Pieksämäen Omaishoitajat ry
Yhteyshenkilö: Taina Turtio
Sähköposti:

OmaisOiva on omaishoitajien voimavaroja tukevaa toimintaan, jossa osallistumisen mahdollisuuksia tuodaan omaishoitoperheiden lähelle  

  • Kunta

  • Rahoittaja

  • Kohderyhmät

Jos haluat ylläpitää tai lisätä tietoja